Blanka Turturro – Já a Slow Food

O hnutí Slow Food jsem se dozvěděla někdy v roce 1999 a zjistila jsem, že podporuje a dává názvy tomu, co jsem podvědomě cítila, že upadá opravdová gastronomie se vším všudy.
Restaurace vařily z prášků, ohřívaly a míchaly polotovary, na opravdové vaření bylo málo času a ani odbornost kuchaře nebyla třeba.

Blanka Turturro

V obchodech byly pravé chutě nahrazovány příchutěmi, lidé se začali stravovat fastfoodovými smaženkami a přeslazené megadorty zapíjeli sladkými bublinami.

Tak zvaný „blahobyt“ nebral ohled ani na kulturu stolování, která místo skla, nerezu a porcelánu začala používat PLAST. Do restaurací se místo obřadu stolování nastěhoval obřad zábavy. Děti odbíhaly od stolu na klouzačku a k pokrmu na plastovém talířku, pytlíku nebo dokonce v kyblíku (!) obdržely dárek, hračku suvenýr. Dospělí jedli s očima na televizi.

Stůl se z přírody, kde byl odnepaměti pevně postaven, začal propadat do prázdna. Gastronomie se měnila v nezbytné natankování čehokoli kdekoli a nejlépe v pohybu, bez ztráty času…

To vše jsem toužila zarazit a vrátit zpět do kolejí, kdy stůl byl středem každé domácnosti a na něj se přinášely produkty, které nám dala matka příroda. Doma se připravovaly pokrmy, které se pak s posvátnou úctou konzumovaly při společném rodinném stolování.

„Boj s větrnými mlýny nikdy nevyhraješ“, věštilo okolí. Ale moje motivace ještě zesílila, když jsem viděla množící se problémy ve stravování mladé generace. Od přežírání se fastfoodovými a přeslazenými potravinami až do naprostého odmítání potravy. Jídlo pro mnohé mladé ztrácelo hodnotu, už se nepodíleli na jeho tvorbě. Koupili, snědli, zbytek vyhodili. Vždyť příště zase bude v akci… Děti začaly jídlo odmítat: Tohle ne, tohle nejím, to je hnusné… jídlo má podobu psychologického odměňování či nátlaku, místo, aby bylo všeobecnou potřebou. Ale bez jídla nepřežijeme!

Proto je tu Slow Food, který plně respektuji. Vrací jídlu hodnotu, důstojnost, tradici, ale především mu označuje původ: z přírody. Ještě lépe, když je z té naší, kam patříme svými gastronomickými kořeny.

| 13. 1. 2016 | admin