Dobré a poctivé z pole na talíř

V hlavní roli poctivá faremní produkce

Ve znamení dobrého, zdravého a kvalitního jídla připraveného z lokálních surovin, které dodaly členské farmy Asociace soukromého zemědělství ČR (ASZ ČR), byly první letošní Selské slavnosti konané v rámci projektu „Dobré a poctivé z pole na talíř“. Ve Stáji Židovice na Lounsku je v neděli 11. června zorganizovala pro širokou veřejnost právě tato stavovská organizace. Akce s velmi bohatým doprovodným programem, zaměřeným kromě poctivé faremní produkce i na vše kolem koní a jezdeckého umu, přilákala za krásného letního počasí téměř dvě tisícovky návštěvníků, zejména rodin s dětmi.
Dvůr Židovice, kde již více než dvacet let provozuje největší sportovní stáj v severních Čechách Ondřej Pospíšil se svou rodinou, je se selským rodem Pospíšilových spjat již od roku 1925. Tehdy zakoupil židovický statek od Lobkowitzů prapradědeček dnešního mladého hospodáře Rudolf Bergman, známý agrární politik, který byl nejprve poslancem Říšské rady, poté Národního shromáždění a až do roku 1939 i senátorem. Zemřel za druhé světové války, kdy statek nacházející se v oblasti Sudet a k němu náležející veškerý majetek zabrali Němci. Ačkoliv se sem po válce vrátila jeho dcera se svým mužem, vojenským atašé, svobodné hospodaření jim po několika málo letech znemožnil komunistický režim. Pro své účely je využívalo nově založené družstvo, později státní statek.
Na počátku devadesátých let, ač v té době již úspěšně podnikal a s rodinou žil v Praze, se pro pokračování rodinné tradice hospodaření na statku v Židovicích rozhodl pravnuk Rudolfa Bergmana Michal Pospíšil. Přiznává, že tehdy šlo spíše o srdeční než rozumovou záležitost, ta však v pozitivním slova smyslu ovlivnila i životy řady dalších lidí. Pan Pospíšil se zaměřil na opravu zdevastovaných budov statku, začal chovat mléčný skot, ovce a obhospodařoval stovky hektarů polí. Zároveň stál u zrodu jak celostátní, tak lounské asociace, dlouhé roky působil i ve členské organizaci ASZ ČR – Svazu vlastníků půdy ČR.
V roce 1997 převzal statek od svého otce jeho nejstarší syn – Ondřej Pospíšil, a započala postupná proměna Dvora Židovice na moderní sportovní stáj. Ta se podařila v průběhu několika let, svépomocí, bez využití jakýchkoliv investičních dotací.
Stáj Židovice poskytuje komplexní služby pro majitele koní spojené s ustájením, tréninkem a veškerou péčí o jejich čtyřnohé svěřence. Aktuálně se na statku nachází 75 koní – z nich 15 vlastních, zhruba dvacítka westernových a zbylí s parkurovým zaměřením. Majiteli stájí Ondřeji Pospíšilovi se v rámci parkurového skákání do 150 cm podařilo probojovat mezi českou elitu. I sama židovická stáj je častým hostitelem celé řady závodů, po celý rok pak je otevřena dětem. Od září do června tu pro děti ve věku od tří do 15 let funguje jezdecký kroužek, o prázdninách pak příměstský tábor.
Pro návštěvníky Selských slavností byly připraveny ukázky nejrůznějších jezdeckých disciplín, a to i v podání teprve šestileté Zuzanky Grešíkové, dcery naší kolegyně z hlavní kanceláře ASZ Venduly Pospíšilové, která selské geny skutečně nezapře.
Kromě zábavného a naučného programu v podobě několika stezek a herny pod širým nebem z dílny společnosti Park Tři Věže zajistil část doprovodných aktivit letošní spoluorganizátor Selských slavností – organizace Slow Food Prague. Ta napomáhá využití lokálních plodin a potravin a jejím cílem je navrátit zemědělskou produkci a klasickou selskou kuchyni na stoly českých spotřebitelů a zajistit tak její udržitelnost. Návštěvníci akce měli díky tomuto sdružení možnost pozorovat ukázky zpracování jehněčího a králičího masa, brambor a zeleniny z okolních farem, a to profesionálním kuchařem v rámci kulinářské show spojené zároveň s ochutnávkou. Pro děti zajistila organizace workshopy a gastro hry ve stylu „Škola chutí – jíme a poznáváme všemi smysly.“
Zpestřením slavností bylo vystoupení spisovatelky a scénáristky Haliny Pawlowské, jejíž nezaměnitelné historky se tentokrát týkaly nejen jídla a natáčení pořadu U Haliny v kuchyni, ale také vzpomínek na dědečka z maminčiny strany, který zakládal proslulé jahodové plantáže v Kunraticích.
Spousta zábavy čekala na děti i na stánku hlavního partnera nejen letošních Selských slavností – Komerční banky. Dospělí sledovali dokumenty o zdravých potravinách v kinostanu společnosti Harvest Films, kde probíhala projekce snímků z Life Sciences Film Festivalu. A poté si vybírali z pestré škály faremní produkce, kterou na svých stáncích nabízela řada regionálních pěstitelů a výrobců.
Snad se tedy díky této akci podařilo zvýšit povědomí širší veřejnosti o rodinných farmách jakožto výrobcích kvalitních potravin a také je propojit s budoucími odběrateli. V podobném duchu budou laděny i druhé letošní Selské slavnosti, které se uskuteční v sobotu 15. července na Ekofarmě Bošina ve Vernéřovicích na Náchodsku.
Šárka Gorgoňová, vedoucí mediálního oddělení ASZ ČR

http://www.asz.cz/cs/aktualne-z-asz/v-hlavni-roli-poctiva-faremni-produkce.html

 

Židovice07

 

| 16. 6. 2017 | Blanka