Zpráva z tiskové konference k veletrhu Slow Food v dubnu 2009 ve Stuttgartu

Zásady hnutí Slow Food a činnost organizace Slow Food Prague

Slow Food je mezinárodní nezisková organizace, která vznikla v Itálii z popudu italského novináře Carla Petriniho v roce 1886 jako reakce na otevření prvního „fast food“ občerstvovacího zařízení nadnárodního řetězce McDonald v Itálii v historickém centru Říma. Cílem hnutí, které se spontánně neuvěřitelně rychle rozšířilo po celém světě, bylo vytvořit paralelu k průmyslové velkovýrobě, která degraduje k primitivní konzumaci stejných potravin stejných chutí, ať jste v Římě, Tokiu či Buenos Aires. Klade si za úkol vážit si kultury stravování, podporovat a chránit typické místní produkty, kterým by v rámci globalizace výroby hrozil úplný zánik a zapomenutí.

Na podporu hnutí se letos v Turíně 23. – 27.10. již posedmé konal gastronomický veletrh „Salone del gusto“ a mezinárodní konference Terra Madre, kam byli pozváni jako pozorovatelé i zástupci české pobočky Slow Foodu.

Myšlenka Slow Foodu se stala pojmem již ve více než stovce zemí a jeho filozofii vyznává stále více následovníků. Veletrh Slow Food Stuttgart tak pokračuje v nastoupené linii zdravých produktů s důrazem na regionální speciality ve vyvážené harmonii mezi produkty „bio“ a „industriálními“. Česko-německá obchodní a průmyslová komora umožní českým výrobcům, kterým se filozofie Slow Foodu zalíbila, představit se na třetím ročníku stuttgartského veletrhu, jehož dosavadní odezva u veřejnosti předčila veškerá očekávání.

Premiérovou prezentaci České republiky na nadcházejícím veletrhu Slow Food ve Stuttgartu zastřešuje organizace Slow Food Prague. Toto občanské sdružení pracuje na propagaci a šíření myšlenek hnutí Slow Food v České republice.

 

Hlavní body filozofie Slow Food:

 

§  Kvalita potravinářských produktů a restauračních menu v souladu s nejlepšími tradicemi a rozmanitostí naší gastronomie

§  Čistota –  výroba potravinářských produktů a vaření jídel bez použití škodlivých aditiv a s ohledem na dodržování ekologických zásad a zachování diverzity přírodních rostlinných a živočišných druhů.

Podpora využití dostupných domácích produktů a zamezení dovozu potravin, které lze vypěstovat u nás. Snižování ekologické zátěže spojené s dopravou potravin z jednoho konce světa na druhý.

§  Férovost –  spravedlivá cena za kvalitní potravinářské produkty pro výrobce i zpracovatele. Prosazování co nejkratšího obchodního řetězce výrobce-zpracovatel.

 

Hlavní úkoly organizace Slow Food Prague:

 

  1. Podporovat a prosazovat konzumaci domácích potravinářských produktů.
  2. Prostřednictvím přednáškové činnosti seznamovat veřejnost s historií české i mezinárodní gastronomie.
  3. Organizovat odborné semináře a degustace.
  4. Poskytovat informace o možnostech účasti na zahraničních akcích Slow Food.
  5. Spolupracovat s regiony při podpoře lokální gastronomie a cestovního ruchu.
  6. Oceňovat označením „Slow Food“ oblíbené původní potravinářské výrobky.

 

V loňském roce bylo označením Slow Food oceněno nealkoholické pivo Forman z pivovaru Černá Hora. Letos byly stejně vyznamenány výrobky masokombinátu Jatky Týn nad Vltavou Ing. Václava Kozla, které odpovídají všem náročným kriteriím. Převážná část produkce je firmou dodávána do sítě vlastních prodejen v jihočeském regionu. Dodávky jsou dále směrovány do restaurací a stravovacích provozů ve školách, domovech důchodců atd.

Convivium Slow Food Prague je členem Pracovní skupiny pro komunikaci se spotřebiteli při MZe ČR a úzce spolupracuje s Občanským sdružením pro bezpečnost potravin a ochranu spotřebitele, které je členem Spotřebitelského poradního výboru ČR při MPO ČR.”

Filozofie Slow Food v praxi: producent vína z jižní Moravy, firma CROY wine & design manufacture, reprezentovaná Zdeňkem Balgou, členem výboru Slow Food Prague

 

U konceptu CROY wine&design manufacture jde svým způsobem o jakýsi kreativní transfer tradičních výtvarných prvků do inovativní podoby moderního designu, kontinuita prapůvodních postupů při pěstování a produkce vína, uchování jeho originality a v neposlední řadě hledání nových komunikačních kanálů směrem k zákazníkovi.

 

Víno není jen nápoj, ale také součást kultury a životního stylu. Víno je živý organismus – nevyrábí se, vychovává se. Čím více je překážek, tím je víno kořenější a jiskrnější. Stejně tak je to s lidmi kolem něj. Víno je také iniciátorem osobních setkávání a zkušeností s lidmi, kulturami, krajinami a přírodou. Příroda sama nabízí, jak chce být vychovávána. Následujeme filozofii, ve které se prosazuje kritický způsob myšlení, jenž nechává dojít rozpoznání, že vysoké kvality lze dosáhnout pouze optimalizací výnosnosti a zralosti plodů, přičemž moderní technické a technologické možnosti představují nanejvýš doprovodná opatření. Přitom základním měřítkem zásahů moderními instrumenty do procesu přirozeného životního cyklu vína je jejich naprostá nezbytnost. Chceme-li znát odpovědi na naše otázky, stačí se podívat, jak to dělá příroda.

Moravské Podluží – krajina rovin za Pálavou, která představuje jihovýchodní bránu slovácké vinařské podoblasti, se rozprostírá na soutoku řek Moravy a Dyje, pamatuje Velkomoravskou říši. Území tvoří komplex různého typu prostředí, kromě hlubokých lužních lesů jsou zde paseky, nivní louky či staré osamělé duby. Celá oblast je protkána sítí kanálů, starých říčních ramen a tůní. Svým významem je možné území mezi Moravou a Dyjí přirovnat k deštným pralesům, neboť představuje nejbohatší živočišné, především pak hmyzí, teritorium ve střední Evropě.Nejedná se ovšem pouze o prostor, kde byly položeny základy české státnosti, ale který byl v průběhu své historické proměny modelován kulturami zvučné velikosti – Keltové, Římané, Osmáni,Tataři, Uhři, Germáni, Habáni, Francouzi, Chorváti. Všichni, ovšem každý po svém, zde přežívají v generacích místních potomků. Jedná se tedy o prostor, kde docházelo a
dochází k integraci kultur, různorodosti a životních stylů. 
Expozice České republiky na veletrhu Slow Food 2009 ve Stuttgartu

Organizace Slow Food Prague spolu s Česko-německou obchodní a průmyslovou komorou zajišťuje poprvé v historii účast českých firem na veletrhu Slow Food 2009 ve Stuttgartu. Na veletrh se přihlásily a byly k účasti odsouhlaseny tyto firmy: RUDOLF JELÍNEK a.s., A. W. spol. s r.o., CROY Concept, s.r.o., CERIA s.r.o., JIPO-CZ s.r.o., Třeboňský kapr, MUDr. Milan Kantorek – Kmínový likér, Primátor – Pivovar Náchod a.s., Včelaprodukt, Jankar Profi, s.r.o., Řeznictví a uzenářství Ing. Václav Kozel.

 

K účasti na veletrhu bylo Convinium Slow Food Prague vyzváno organizací Slow Food Deutschland s tím, že bude jedinou vystavující zemí z bývalého východního bloku. Výběr vystavovatelů, kteří musí splňovat kriteria hnutí Slow Food je plně v naší kompetenci.

Během výstavy proběhne i Den českých specialit, kdy se naši výrobci představí návštěvníkům výstavy zvláštním programem. Do budoucna se během výstavy počítá i s otevřením restauračního stánku s českými gastronomickými specialitami.

| 10. 3. 2009 | Slow Food