Projekty

Spolupráce na evropské úrovni

Evropské fondy – jejich realizace

European Voices Challenging Euroskepticism je projekt sítě měst financovaný Evropskou komisí prostřednictvím programu Europe for Citizens Programme „Evropa pro občany“.

Obec Rois spolu s 27 partnery ze všech členských států EU uspořádala ve dnech 2-4/11/21  konference, kulaté stoly, diskuse a workshopy k debatě o Evropské unii a vzestupu euroskepticismu.

 

Náš spolek Slow Food Prague je zapojený do projektu Evropa pro občany.


Tento projekt je podporován z  finančních prostředků EU. Účastní se jej zástupci všech 27 států EU a bude probíhat ve čtyřech evropských  městech.


V listopadu proběhla ve městě ROIS první etapa, účastnilo se jí 50 zástupců.

Program zahrnoval příspěvky reprezentantů evropských struktur, univerzit a zástupců města Rois i celého regionu.

Hostitel první části čtyřdílného evropského projektu European Voices Challenging Euroskepticism byl starosta města Rois pan Ramón Tojo, který přednesl zahajovací řeč o celém projektu.

Program některých přednášek a diskusí:

Euroskepticismus, příčiny a důsledky

  • Dialog o výzvách a realitě Evropské unie
  • Výzvy pro Evropskou unii v podání profesorky Pilar Freire Esparis z Univerzita v Santiagu
  • Občané a jejich aktivní účast

Současnost a budoucnost EU

  • Solidarita v časech krize – Fundación Paideia
  • Jaké příležitosti poskytuje EU – Europe Direct A Coruña
  • Programy k poznání benefitů demokratických institucí a jejich úloha v lokální, regionální, národní a mezinárodní úrovni – Eva Lorenzo, zástupce pro EU relations Fundación Galicia Europa
  • Genderová rovnost mezi mladými lidmi v Evropě – Expertka na rovnost Lucia Carbolleira
  • Dále návštěva na ředitelství multinacionální firmy CORTIZO s přednáškou: Co pro podnik znamená společný trh EU?

Do programu kulturních a tematických aktivit patřila i návštěva poutního města Santiaga di Compostella s jeho kulturními památkami a komentovaná prohlídka jeho radnice.