Slow procházka – po stopách Aloise Negrelliho

Společně s Tutto Italiano vás zveme na historickou slow-procházku ve volném prostoru, která se koná 31. března v 17 hodin.

Proč akci spolupořádáme? Protože nabídneme zájemcům pocovidovou vycházku na zdravém pražském vzduchu se zajímavými informacemi a pak, jako prostředek proti samotě nabízíme společné posezení v příjemném podniku. Slow Food znamená i společné chvíle kolem jednoho stolu…

S Mgr. Jaroslavou Náprstkovou se vydáme po stopě Aloise Negrelliho.

Negrelliho viadukt sloužil 160 let bez významných úprav. O kterém novodobém mostě to dnes můžeme říci?

Pohodovou slow-procházkou (cca 1,5 hod) se dostaneme až na druhou stranu řeky Vltavy, kde v příjemném prostředí útulného podniku společně spočineme.

Zde v družném hovoru můžeme prohloubiti své znalosti o dalších významných italských postavách v českých dějinách, a to se slow-vínkem, kávičkou nebo něčím sytějším.

Těšte se, my se na vás také těšíme!

Svou účast hlaste nejpozději do 30. 03. 2022 na eva.poddana@email.cz

Sraz: před Karlínským divadlem v 17.00 hod

Cena: 100,- Kč/osoba (platba na místě v hotovosti) – občerstvení se hradí individuálně

 

| 21. 2. 2022 | Eva Rýznerová