3. část EU projektu se odehrála v Budapešti a Erdökürtu

European Voices Challenging Euroscepticism

Téma třetího setkání v rámci EU projektu v Budapešti bylo: Hungary: a rising eurosceptical society

Přednášky, debaty a kulaté stoly maďarských zástupců a reprezentantů všech 27 států umožnily výměnu názorů a porovnání zkušeností nejen z přístupu jednotlivých států k různým společným tématům EU, ale především k dnešnímu aktuálnímu problému: válce na Ukrajině.

Tuto největší katastrofu od doby 2. světové války je třeba řešit ve vzájemné spolupráci všech evropských států, které chtějí nejen pomoci ukrajinským uprchlíkům a celé zemi, ale tím i sami sobě, neboť Ukrajina je část Evropy a mnozí její obyvatelé již ve státech EU žijí a pracují.

Jménem zastupitelstva Erdokurt nás pozvala do své obce její starostka Katalin Palik Szebensziké:

Ráda bych vás s úctou a láskou přivítala v Maďarsku a v Erdokurtu zvláště.
Pro obyvatele naší obce je důležité, aby měli pocit, že jsou součástí Evropské unie a že je důležitý i jejich názor.
Obyvatelé malých měst se občas cítí vzdálení od institucí EU. Ale projekt jako je tento pomáhá snížit tento pocit izolace.

| 27. 4. 2022 | Blanka