Naše Blanka je Slow Food hrdinka!

Hnutí Slow Food nepřestalo vyvíjet komunitní aktivity ani v období covidové pandemie, kdy bylo obzvlášť důležité podporovat solidaritu mezi lidmi rozdělenými odlišnými přístupy k vnímání koronavirové krize. Určité skupiny lidí se ocitly v ještě větší izolaci. Bylo třeba dát prostor všem skupinám a posílit jejich postavení prostřednictvím příběhů, které se dotýkaly jídla.

V té době vznikl nápad na vznik mezinárodního projektu Slow Food Hero, financovaného z prostředků European Cultural Foundation.

Blanka Turturro, prezidentka Slow Food Prague, navázala spolupráci s Potravinovou bankou Praha a zapojila se do sbírky potravin pro potřebné.

Sbírka potravin je dnem solidarity, při kterém může každý pomoci tím nejjednodušším způsobem, darem trvanlivých potravin a drogerie.

Sbírka je organizována ve všech krajích potravinovými bankami a Českou federací potravinových bank ve spolupráci se Svazem obchodu a cestovního ruchu, Asociací společenské odpovědnosti, se sociálními partnery Charita Česká republika a Armáda spásy. Zapojené jsou vybrané prodejny obchodních řetězců.

Komu sbírka pomáhá? Vybrané potraviny a drogerie putují prostřednictvím regionálních potravinových bank přímo do odběratelských neziskových organizací, které pomáhají například opuštěným seniorům, matkám samoživitelkám, rodinám v krizi, lidem bez domova či lidem s psychickým a tělesným postižením.

Šla jsem pomoci s vervou!

“Covidová krize připravila mnohé lidi o práci, o společenské postavení, některé rodiny dokonce rozdělila nebo zničila,” vzpomíná Blanka Turturro.

“Věřte, že nás kolikrát dojalo, od koho a jaké množství potravin a drogistických výrobků přichází: rodiny s dětmi, mladé dvojice, senioři, lékaři  a personál z Covidaria významné pražské nemocnice (!), manželské páry, které přišly nakoupit jen pro sbírku, protože výzvu viděly v televizi…,” vypráví prezidentka Slow Food Prague Blanka Turturro.

“Měli jsme velkou radost nejen z toho, že jsme mohli pomoci my z komunity Slow Food® Prague, ale překvapilo nás, kolik dobrých lidí pomáhá těm, co momentálně nemají šťastné období. Bylo nám potěšením účastnit se této sbírky a moci tak pomáhat druhým. Současně jsme poskytli informace a příklady toho, jak šetrně zacházet s jídlem, kterého jedni mají přebytek a druhým chybí,” uvažuje Blanka Turturro.

Celý příběh Blanky Turturro si můžete přečíst zde.

Osudy dalších “slow food hrdinů” najdete zde.

 

 

 

| 7. 3. 2022 | Eva Rýznerová