Slow Food nezpomalil

Přejeme šťastný rok 2021 a citujeme z pozdravu Edieho Mukiibiho, viceprezidenta Slow Food International a výkonného ředitele Slow Food v Ugandě.

Na začátku nového roku vám všem chceme především poděkovat za to, že tvoříte součást rodiny Slow Food a dále vyvíjíte úsilí při budování potravinového systému, který poskytuje dobré, čisté a poctivé jídlo všem.

Ačkoli minulý rok byl jako horská dráha vzestupů a pádů jedna věc je jistá: Slow Food nezpomalil!

Od Francie přes Jižní Afriku, Chile, Kanadu, Keňu až po Japonsko, zajišťovaly skupiny Slow Food dodávky čerstvých místních potravin nejzranitelnějším osobám v našich komunitách. Rychle zavedly iniciativy pro podporu činnosti zemědělců a producentů, kteří tak mohli pokračovat v prodeji svých výrobků. Bylo to životně důležité pro jejich přežití a pro udržení místní ekonomiky. Naše cílená podpora umožnila spotřebitelům, kteří zůstali doma, přístup k čerstvé a místní produkci.

V Johannesburgu dodávali mladí Jihoafričané do domovů balíčky zeminy se semínky původních odrůd a příručkami pro pěstování ve městech, zatímco v Bolívii, Kazachstánu a Austrálii jsme vedli kampaně proti plýtvání a vzdělávali mladší generace v tom, jak nakupovat udržitelným způsobem.

Naši přátelé v Brazílii a Uruguayi spustili online platformy propojující občany s malými místními výrobci. V Rumunsku se výrobce z Prezidia Saxon Village Preserve rozhodl pomoci své komunitě tím, že vyrobil dezinfekci na ruce, zatímco Slow Food USA vytvořil Národní fond odolnosti, který poskytuje přímou finanční podporu podnikům a pracovníkům v komunitních potravinových systémech.

Všechny tyto iniciativy sdílejí pocit souznění s projektem globálních změn. Ačkoli se povaha našich iniciativ liší místo od místa, jsme propojeni filozofií globálního myšlení a lokálního jednání. Naše vize světa je založená na solidaritě, společných hodnotách a emoční inteligenci a může zaručit lepší budoucnost pro příští generace. Jedná se o rozhodné o činy těch, kteří vědí, že zítřek závisí na péči o Zemi a všechny její živé bytosti. Právě tato společná vize a motivace zajistí dobré, čisté a poctivé jídlo pro všechny.

To je také náš hlavní závazek pro nový rok: pokračovat v lokálních aktivitách a zároveň být hrdou součástí sjednoceného globálního společenství.

I když nemůžeme předpovědět, jaké výzvy přinese rok 2021, můžeme vás ujistit, že zůstaneme propojenou sítí a budeme i nadále konat podle naší vize dobrého, čistého a poctivého jídla pro všechny.

Ať už jste Slow Food nováčci nebo zkušení členové kdekoli na světě, děkujeme vám, že společně s námi  pokračujete v podpoře, vzdělávání a obhajobě lepšího potravinového systému.

Pokračovat v podpoře můžete jednoduchou akcí: obnovou svého členství. Abychom nastartovali změnu, potřebujeme každého z vás.

Za vaši podporu děkujeme a těšíme se na spolupráci.

 

 

 

| 17. 1. 2021 | Eva Rýznerová