Velikonoční pomlázka – hudba, tradice, gastronomie

Jsou momenty, které si v životě vryjeme do paměti.
Jeden z takových momentů nastal ve čtvrtek 14/4.

Sálem M. D. Rettigové v centru Prahy zněly písně minulého století .
Došlo k propojení hudby a gastronomie, neboť dvě části koncertu úžasné skupiny Chorea Bohemika dělila degustační přestávka.

Během ní lidé ochutnávali tradiční nádivky a vyslechly jejich velikonoční příběh..

A nakonec se diváci připojili při zpěvu známých písniček k muzice a Markétě Fassati, jež celou akcí provázela.
Nadšení bylo veliké a mnozí diváci přišli složit poklonu za tak originální propojení tradiční hudby s gastronomií.
| 20. 4. 2022 | Blanka