Chraňme včely a farmáře

Evropské zemědělství se dostalo slepé uličky. Den co den se vytrácí biologická rozmanitost, která je základem potravinových systémů. Budoucnost našich potravin, našeho živobytí, zdraví a životního prostředí je tak ohroženo.

Klíčovou roli v biologické rozmanitosti a zemědělství hrají včely a další opylující hmyz. Jsou nedílnou součástí potravinového řetězce a opylovávají plodiny, které končí jako jídlo na našich stolech.

Pilné včelky

Bez včel by již neexistovalo velké množství divokých a kultivovaných rostlinných druhů. Organizace OSN pro výživu a zemědělství (FAO) odhaduje, že včely opylují 71 ze zhruba 100 druhů plodin po celém světě a z těchto plodin vzniká 90 % našich potravin.

V průběhu let se Slow Food aktivně snaží zvyšovat povědomí o dramatickém úbytku populací včel a vyzývá k ukončení používání škodlivých pesticidů a tím ničení biologické rozmanitosti.

Připojte se k výzvě

Mezinárodní organizace Slow Food se připojuje ke kampani Save Bees and Farmers (Zachraňte včely a farmáře).

Do iniciativy se můžete zapojit i vy, tím podepíšete petici na mezinárodních stránkách projektu.

Cílem je propojit chovatele včel a jejich příznivce napříč Evropskou unií a legislativně podpořit zemědělství ve prospěch včel, včelařů, zdraví a životního prostředí!

 

| 26. 2. 2020 | Eva Rýznerová