Co je Slow Food?

Podporujeme dobré, čisté a poctivé jídlo. Chráníme místní produkty, vážíme si kultury stolování a vytváříme paralelu ke globální struktuře fast food

I naše děti mají nárok na kulturu stolování s pestrou nabídkou lokálních a sezonních specialit vycházejících ze zemědělských tradic minulých generací.

Podporujeme vztah k jídlu jako hodnotě nikoli jako ke zboží.

Jezte pomalu, žijte dlouho.

Podílejte se s námi na propojení sítě místních výrobců s domácnostmi a gastronomickými provozy, hledejte s námi přímé a alternativní způsoby, jak dostat potraviny od malých výrobců k odběrateli.

Zachování poctivého přístupu k jídlu jako hodnotě je celosvětovým tématem. Hnutí Slow Food vzniklo v roce 1986 v Itálii, v roce 1989 došlo k ustanovení světové organizace ve 160 zemích světa a dnes má hnutí celosvětově přes 100 000 členů.

Úkol hnutí Slow Food

Naučit vážit si kultury stolu, chránit a vychutnávat místní produkty, které by mohly být odsouzeny k zániku na úkor mezinárodní standardizace potravinářských výrobků a rychle se rozvíjející “kultury” Fast Food. Členové hnutí prosazují místní produkty, domácí odrůdy plodin a upozorňují na dávno zapomenuté recepty.

Slow Food Česká Republika

V ČR vzniklo Convivium SF v roce 2000, ale jeho základní orientace byla zaměřena především na oenologii. Členy byly v naprosté většině cizinci žijící v ČR a dorozumívacím jazykem byla angličtina. Obnovená činnost SF si klade za úkol respektovat hlavní záměry mezinárodního hnutí SF především v těchto oblastech:

  • Podporovat a prosazovat konzumaci domácích potravinářských produktů.
  • Prostřednictvím přednáškové činnosti seznamovat veřejnost s historií a chutěmi české i mezinárodní gastronomie.
  • Organizovat odborné semináře a degustace v ČR i v zahraničí.
  • Poskytovat informace o možnostech účasti na zahraničních akcích SF.
  • Spolupracovat s regiony při podpoře lokální kvalitní gastronomie a cestovního ruchu.
  • Vybírat a oceňovat oblíbené dobré, čisté a poctivé potravinářské výrobky.