Podpora spolupráce pražských zemědělskopotravinářských výrobců s výzkumnými subjekty -dotace!!

Patříte mezi zemědělce nebo potravinářského výrobce v Praze?
Pak čtěte, zda tato nabídka není právě pro Vás!!

 Program rozvoje venkova
Spolupráce při vývoji nových produktů, postupů a technologií (resp. inovací) v potravinářství pro území hl.m. Prahy

 

Program podporuje spolupráci pražských výrobců potravin s výzkumnými subjekty pro zavedení inovačních postupů do výroby.

Podmínkou pro získání dotace bude, že výsledky spolupráce s výzkumným subjektem budou zavedeny do praxe v provozovně nacházející se na území hl. města Prahy.

Příjem žádostí: 3.3.2013 – 14.3.2013

Podporované aktivity:

Dotace je zaměřena na rozvoj inovací (vývoj nových produktů, postupů, technologií, a jejich zavedení do praxe, a to včetně zlepšení stávajících) v rámci zemědělsko-potravinářské výroby spoluprací se subjekty podílejícími se na výzkumu a vývoji (včetně středních odborných škol).

 Inovace představuje zavedení produktů, postupů a technologií nových, nebo významně zlepšených s ohledem na jejich charakteristiky nebo zamýšlené užití. Technologie, produkty nebo procesy musí být tedy minimálně pro podnik nové (nebo podstatně zdokonalené). To zahrnuje významná zlepšení technických vlastností, komponentů a materiálů, software, uživatelské vstřícnosti nebo jiných funkčních charakteristik či souvisejících postupů (např. zvýšení efektivity materiálových a transportních procesů). Nová technologie, produkt nebo proces musí být vyvinuty ve spolupráci s výzkumným subjektem. V případě inovace pouze pro podnik se výzkumný subjekt musí významně podílet na aplikaci (přizpůsobení) již existující technologie, produktu nebo procesu na specifické podmínky podniku…..

Dotace 3.2014 ćsob pro výrobce a zemědělce v Praze

 

| 7. 2. 2014 | Blanka