Oskeruše – strom slovácka

Vzhledem k velkému ohlasu na naši pozvánku na slavnost oskeruše, jinak také řečené oskoruše, přinášíme bližší informaci o tomto stromě a aktivitě sdružení INEX Bílé Karpaty

Owocní stromové, mimo owoce také ten weliký užitek působí, že činí krajiny úrodnější a zdravější.. Poskytují rozličné druhy krásného dříví . stromořadí chrání pole také před přílišnými wysušujícími wětry a z luk prospěšnau úrodě stinnou pokrývkou.
Pěstování a ošetřování owocného stromoví odjímá příležitost k zahálce a wyplývajícím z ní nepravostem, ožralství, chlípnosti, krádeže..To jest v jiném ohledu také znamenitý prostředek k ušlechtění a zdokonalení lidského ducha a srdce. (František Pixa 1848) To vše platí o oskoruších, které na Slovácku doposud rostou.

Oskoruša odborně zvaná jeřáb oskeruše (Sorbus domestica) je náš původní ovocný strom, který odedávna rostl ve světlých lesích a hlavně zdobil vinohrady na celém Slovácku a jižní Moravě. Ovšem ještě před nedávnem hrozilo u nás i v Evropě vyhynutí. Dnes zažívá renesanci a lidé jej opět sadí k vinohradům, polním cestám do krajiny i do lesů . Zaslouží si to, oskoruše je původní ovoce s tradicí známá již z dob starého Říma proto i přídomek “domestica”. Oskoruše je snad největší a nejplodnější ovocná dřevina v celé Evropě ! I třistaletý strom plodí přes tunu ovoce. Oskorušové plody mají léčivé účinky na trávení a jsou vhodné pro stabilizaci kompotů, moštů i vín což věděli naši předkové a přenášeli semenáčky z lesů a vysazovali je do sadů i vinohradů. Plody se dnes zpracovávají na ovocný čaj, marmelády, mošty, vyrábí se z nich pálenka oskerušovice a nebo může posloužit i léčivá tinktura z pupenů na křečové žíly. Ovšem nejjednodušší a také nejzdravější způsob užívání je jíst zralé měkké, krémovité plody za čerstva.

Na záchranu oskoruší pracuje naše sdružení INEX SDA Bílé Karpaty již od roku 1996. S přispěním řady dobrovolníků a institucí postupně vybudovalo Oskorušovou stezku, muzeum oskoruší i arboretum na Salaši Travičná a spolupořádá každoročně akce : Slavnost oskoruší a Oskorušobraní.
Potkat mohutné velikány a o jejich osudu se můžete dozvědět na “Oskorušové stezce”. Vede po trase dlouhé 6 km podhůřím Bílých Karpat z Tvarožné Lhoty do Radějova a ke Strážnici a zpět s několika napojeními na další cyklo a naučné stezky. Na trase stezky jsou mohutné chráněné stromy oskeruší i největší Adamcova oskoruša má obvod kmene 460 cm, stáří se odhaduje cca 500 let. Na návsi v obci Tvarožná Lhota je v sezoně otevřeno Muzeum oskoruší s infocentrem a malou prodejnou sazenic a výrobků z oskoruší. Na stezce váš potěší i výhled z rozhledny Travičná nedaleko stejnojmenné salaše, kde se každoročně koná koncem září “Oskorušobraní”, Každoročně také ve Tvarožné Lhotě probíhá (nově v r.2009 v polovině dubna) Slavnost oskeruší s pasování Nositelů oskorušové tradice. Na programu obou akcí je “slovní i chuťová” propagace nejen oskeruší, ale i dalších vzácných dřevin jako moruše, dříně, mišpule, řešetláky, jaderničky, durancie, špendlíky či kdoule. Tyto vzácné druhy a odrůdy zapomenutého ovoce jsou také vysazovány do rozšiřujícího se sadu tradičních odrůd na zmiňované Salaši Travičná, kde vzniká genofondové arboretum. Na dubnovém Otvírání studánek na salaši bývá i nejmladší generace zasvěcena do péče o přírodu i výsadby a pěstování těchto vzácných dřevin a děti si vysadí do sadu svůj stromek. Koncem roku 2005 byla poprvé občanským sdružením INEX SDA Bílé Karpaty zorganizována soutěž s názvem “Oskoruše nejkrásnější” kde je každoročně přihlášeno okolo 30 starých stromů oskeruší, nejen z oblasti Slovácka, které potřebují záchranu. Návštěvníci Muzea oskoruší a oskorušových akcí ve Tvarožné Lhotě odevzdávají své hlasy tomu nepotřebnějšímu stromu. Strom s nejvíce hlasy je každoročně vyhlášen “Královnou oskeruší” a ta je odměněna odbornou péčí o strom a jeho okolí.
Naše akce probíhají za velké podpory a zájmu místních lidí, organizací, státních institucí i za zájmu medií. Oskeruše se opravdu dnes po 5 letech od vyhlášení v roce 2003 stává opravdu Stromem Slovácka. Byla zmapována většina žijících velikánů ti nejohroženější byli ošetřeny. Bylo již vysazeno tisíce stromků do většiny obcí Slovácka a pro další generace zde bude oskoruše zachována !

Dalším cílem našich aktivit je prosadit téměř zapomenutý významný druh ovocného stromu (s řadou nej) do povědomí celé Evropy jako symbolický strom Evropské unie. Využít jeho krajinářského, potravinářského, lesnického i lékařského významu pro naši i příští generace v Evropě. V rámci projektu celoevropsky upozornit na mizející lokální dědictví kulturní krajiny venkova, na další místní variety či odrůdy ovocných stromů a keřů a hledat i pro ně hospodářské či krajinářské využití s podporou aktivit státních i nestátních politik jako např. Natura 2000, Leader+ , LA 21 apod. Stejné úsílí vyvíjí i obec Tvarožná Lhota, která letos získala nejen za péči o oskeruše a životní prostředí titul Kvetoucí sidlo Evropy .

Text a foto Vit Hrdoušek, Tvarožná Lhota
Více informací získáte na e mail: bkarpaty@c-box.cz, a na http://www.straznicko.cz

 

oskeruše a její výskyt oskeruše Špirudova oskeruše-plody oskeruše mapa06

| 27. 4. 2009 | Blanka