Slow Food ve světě

Slow Food International má sídlo v italském městě Bra v Piemontu, kde se hnutí zrodilo. Odsud je řízena celá světová síť hnutí.

Asociaci koordinuje Mezinárodní Rada International Council, řízená Výkonným výborem Executive Committee, který je nejvyšším orgánem se čtyřletým vládním obdobím. Prezidentem Slow Food je Carlo Petrini, který roku 1980 hnutí založil.

Organizační struktura

Národní

V některých zemích má Slow Food organizační strukturu na národní úrovni. Mezi první takové země patří Itálie, Německo, Švýcarsko, USA, Japonsko, Velká Británie a Nizozemsko, k nim se později přidaly další, například Brazílie, Keňa, Jižní Korea.

Všichni mají rozhodující samostatnost, ale řídí se směrnicemi určovanými Slow Food International.

Místní

Na místní úrovni vznikají pobočky – komunity (dříve nazývané konvivia). Jejich úkolem je koordinovat lokální aktivity a organizovat akce v duchu slow food v místech, kde komunity vznikly.

Na světě existuje přes 1500 Slow Food komunit.

Další orgány

Slow Food vytvořil tyto subjekty, které zajišťují a organizují mezinárodní projekty.

Nadace Slow Food pro  biodiverzitu byla založena v roce 2003 za účelem podpory projektů Slow Food  a k ochraně biodiverzity a tradic.
Nadace Terra Madre Foundation byla založena v roce 2004 na podporu růstu celosvětové sítě potravinových komunit, kuchařů, vědců a mládeže, kteří pracují na udržitelném potravinovém systému.

Univerzita gastronomických věd  (UNISG) byla otevřena v roce 2004 pro vzdělávání budoucích profesionálů v potravinářství.