Naše struktura

Každý člen je nezbytný pro úspěch našeho hnutí.

Když se přihlásíte do organizace Slow Food, napojíte se na mezinárodní síť podobně smýšlejících jednotlivců od mexických campesiños a francouzských šéfkuchařů po mongolské pastevce, profesory univerzity v Berkeley, vietnamské rybáře nebo italské vinaře… Všichni svou aktivitou sledují společné cíle.

Jako dobrovolník můžete poskytovat pomoc při podpoře našich projektů a vaše členské příspěvky pomohou uskutečnit naše projekty po celém světě.

Zvolte si sami roli, jakou chcete vykonávat, ať už organizováním akcí a kampaní či zapojením do místních, národních nebo mezinárodních činností.

Dobrovolníci jsou motorem hnutí Slow Food!