Novinky

ZŠ Ohradní slavila “Den Itálie”

Na ZŠ Ohradní probíhá pravidelně již několik let po sobě den věnovaný nějakému státu.
Letos byl „Den Itálie“.
Děti hovořily celý den o Itálii z různých aspektů, odpoledne pak připravily program pro malé i velké, kterého se účastnili  pozvaní zástupci MČ  i naše organizace Slow Food Prague.

pokračovat ve čtení »
16. 6. 2024 - Blanka

Od Masarykových domů k Thomayerovi

Na komentované vycházce konané dne 10.6. s průvodkyní, paní Jarkou Náprstkovou, jsme se tentokrát  podívali do historie dnešní Thomayerovy nemocnice.

pokračovat ve čtení »
13. 6. 2024 - Blanka

Další slow procházka po Praze 4

Thomayerova nemocnice zažila řadu turbulencí. ​ Péči tu nacházeli mnozí hendikepovaní.

Historii areálu, život Josefa Thomayera a zajímavosti okolí Krčského potoka nám na společné vycházce přiblíží stálá průvodkyně Jaroslava Náprstková.
Dozvíme se o unikátním nálezu, který odhalili archeologové v roce 2001, a srovnáme stravu neolitických zemědělců se současností. 

pokračovat ve čtení »
29. 5. 2024 - Eva Rýznerová

Sazeničky do zemičky a Semínka do duše

Dnes jsme zasadili pár semínek poznání do dušiček našich potomků.
Jak k tomu došlo?
Na farmářském trhu Heřmaňák jsme z dětí vytvořili malé zahradníky.

pokračovat ve čtení »
19. 5. 2024 - Blanka

Sázíme semínka poznání do duše

Co dá práce vypěstovat nový lístek na malé sazenici salátu?
Přijďte se svými ratolestmi zasadit vlastní rostlinku.

O permakultuře v zemědělství pohovoří Tomáš Franěk z farmy JAGAVA.
Dítka se seznámí s životním cyklem rostlin, naučí se mít ráda zeleninu,
budou vědět, odkud pochází a jaké úsilí je nutné vydat k jejímu
vypěstování.

Věříme, že malé i velké inspirujeme k zájmu o půdu, že zasejeme
semínko zájmu do každé duše.

Sejdeme se v sobotu 18. května na farmářském trhu Heřmaňák (Řezáčovo náměstí, Praha 7, Holešovice).

Program proběhne za podpory EU programu Life.

 

pokračovat ve čtení »
12. 5. 2024 - Eva Rýznerová

Pojďte na výlet s MČ Praha 4

Pojďte s MČ Praha 4 na výlet do Břevnovského klášterního pivovaru.

Akce je určená obyvatelům Prahy 4.

Registrace na: Anna.Chvalova@praha4.cz

Sraz 21. 5. v 16.45 před vchodem.

pokračovat ve čtení »
11. 5. 2024 - Eva Rýznerová

Aktivně bojujeme za udržitelný potravinový systém v nadcházejících volbách do EU

Slow Food Prague vychovává budoucí propagátory dobrého jídla na akci „Semínka do duše“, která se koná 18. května.

V rámci nejnovější kampaně Slow Food „Feed the Change“, jejímž cílem je zdůraznit význam přechodu k udržitelným potravinovým systémům v nadcházejících evropských volbách, se občané EU konkrétně zapojí do mnoha akcí, které se uskuteční v různých zemích EU. Tyto akce jsou organizovány s aliancí občanské společnosti Good Food Good Farming, která vede kampaně za udržitelné potraviny a zemědělství v celé Evropě. Zahájili celoevropskou informační kampaň, která má mobilizovat občany v každém členském státě, aby hlasovali pro progresivní EU, která může reformovat náš zemědělsko-potravinářský systém.

Semínka do duše je poutavá vzdělávací akce, která se uskuteční 18. května na pražském farmářském trhu a je určena rodinám s dětmi, kterým slibuje praktické zážitky, jež v mladé generaci vzbudí lásku k přírodě a agroekologii.

„Semínka do duše“ nabízejí řadu aktivit, které zaujmou děti i rodiče. Účastníci budou mít příležitost zúčastnit se sázecích akcí, při nichž budou děti pod vedením našich nadšených dobrovolníků sázet salát, rajčata nebo sazenice jiné zeleniny. Kromě toho rodiny obdrží materiály o kampani Good Food Good Farming a iniciativě organizace Slow Food „Feed the Change“, která podporuje povědomí o udržitelných potravinových systémech.

Hlavním bodem programu je podnětná přednáška o dopadu politiky EU na potravinové systémy, kterou doplní postřehy místního výrobce. Cílem této diskuse je podnítit účastníky, aby se svými hlasy zasazovali o dobré, čisté a spravedlivé potravinové systémy a podpořili tak lepší Evropu pro budoucí generace.

„Semínka do duše“ ztělesňují závazek Slow Food Prague pěstovat nejen plodiny, ale také propagovat a zvyšovat povědomí o udržitelných potravinářských postupech.

„Mladší generace byly zvyklé připravovat jídlo s rodiči a prarodiči a pomáhaly při pěstování stromů a rostlin nebo při péči o drůbež a dobytek. Zkrátka žili v úzkém kontaktu s přírodou a respektovali její zákony. Dnes tento kontakt ztrácejí, většina potravin pochází z komerční distribuce a je s nimi zacházeno jako se zbožím. Je naší povinností naučit děti respektovat přírodu a to, jak potraviny vznikají, protože zítra to budou ony, kdo se bude starat o půdu,” komentuje Blanka Turturro, prezidentka Slow Food Prague.

Evropské volby jsou již za dveřmi, a proto se Slow Food snaží zajistit, aby se udržitelné potraviny a zemědělství dostaly do popředí politického diskurzu. Potraviny nejsou jen potravou, ale základním pilířem naší společnosti, který ovlivňuje naše zdraví, životní prostředí, hospodářství a sociální spravedlnost.

Prostřednictvím projektu „Feed the Change“ chceme zvýšit povědomí o významu politiky EU pro potraviny a zemědělství a prosazovat strategie, které prosazují udržitelné potravinové systémy, podporují místní zemědělce a zajišťují přístup ke zdravým a výživným potravinám pro všechny Evropany. Jsme přesvědčeni, že pokud se potraviny stanou hlavním tématem agendy EU, můžeme pro Evropu vytvořit životaschopnější, spravedlivější a udržitelnější budoucnost.

Jádrem naší kampaně je Manifest vytvořený pro nadcházející volby do EU, v němž uvádíme pět klíčových politických priorit pro řešení naléhavých problémů, kterým čelí naše potravinové systémy a životní prostředí. Tyto priority budou sloužit jako rámec pro naše úsilí o obhajobu a spolupráci s tvůrci strategií a také jako vodítko pro občany EU v den hlasování.

V nejbližších týdnech uspořádáme ve spolupráci s organizací Good Lobby webinář (28. května) o významu voleb v EU pro budoucnost potravin. Budeme také spolupracovat s politickými aktéry, abychom posílili naše poselství a mobilizovali podporu pro smysluplnou změnu. Síť Slow Food navíc povede místní iniciativy po celé Evropě, aby dále podpořila cíle naší kampaně na co nejširší úrovni.

Udělejme společně z potravin hlavní prioritu v Evropské unii a usilujme o budoucnost, kdy bude mít každý přístup ke kvalitním, čistým a poctivým potravinám!

Další informace o naší kampani a o tom, jak se do ní zapojit, naleznete na našem speciálním webu.

 

Praktické informace:

Kdy: 18. května

Pro koho: akce je otevřená veřejnosti

Kde: Pražské farmářské trhy Heřmaňák , Řezáčovo náměstí, Praha 7

pokračovat ve čtení »
6. 5. 2024 - Eva Rýznerová

Zahájení nové kampaně SLOW FOOD: „Feed the Change“

Slow Food s potěšením oznamuje zahájení své nejnovější kampaně „Feed the Change“, jejímž cílem je upozornit na význam přechodu k udržitelným potravinovým systémům v nadcházejících evropských volbách a zároveň povzbudit občany EU, aby využili svého hlasu k jeho umožnění.

Evropské volby jsou již za dveřmi a Slow Food se snaží zajistit, aby se udržitelné potraviny a zemědělství dostaly do popředí politického diskurzu. Potraviny nejsou jen potravou, ale základním pilířem naší společnosti, který ovlivňuje naše zdraví, životní prostředí, hospodářství a sociální spravedlnost.

Nedávná rozhodnutí v rámci politiky EU v posledních měsících signalizují znepokojující nezájem o životní prostředí a dlouhodobou udržitelnost našich potravinových systémů. Probíhající revize společné zemědělské politiky vede k opuštění všech jejích environmentálních ambicí, čímž se evropské zemědělství stává zranitelným vůči zhoršujícím se dopadům změny klimatu a úbytku biologické diverzity, což dále ohrožuje způsob obživy zemědělců i zdraví naší planety. To ukazuje, že více než kdy jindy je čas zasazovat se o konkrétní politiky podporující přechod k udržitelným a spravedlivým potravinovým systémům v EU.

Marta Messa, generální tajemnice Slow Food, k tomu říká: „Potraviny jsou hybnou silou pozitivních změn, o čemž svědčí naše celosvětová síť. V Evropě chceme zajistit, aby se potraviny a potravinové systémy dostaly na přední místo v agendě EU příštího Evropského parlamentu a Komise: potraviny ovlivňují všechny aspekty udržitelnosti, které zase souvisejí s potravinami. Ať už mluvíme o chudobě, genderové rovnosti nebo například opatřeních v oblasti klimatu, potraviny jsou pro jejich řešení zásadní.”

Prostřednictvím projektu „Feed the Change“ chceme zvýšit povědomí o významu politiky EU pro potraviny a zemědělství a prosazovat strategie, které prosazují udržitelné potravinové systémy, podporují místní zemědělce a zajišťují přístup ke zdravým a výživným potravinám pro všechny Evropany. Jsme přesvědčeni, že pokud se potraviny stanou hlavním tématem agendy EU, můžeme pro Evropu vytvořit životaschopnější, spravedlivější a udržitelnější budoucnost.

Jádrem naší kampaně je Manifest vytvořený pro nadcházející volby do EU, v němž uvádíme pět klíčových politických priorit pro řešení naléhavých problémů, kterým čelí naše potravinové systémy a životní prostředí. Tyto priority budou sloužit jako rámec pro naše úsilí o obhajobu a spolupráci s tvůrci strategií a také jako vodítko pro občany EU v den hlasování.

V nejbližších týdnech uspořádáme ve spolupráci s organizací Good Lobby webinář (28. května) o významu voleb v EU pro budoucnost potravin. Budeme také spolupracovat s politickými aktéry, abychom posílili naše poselství a mobilizovali podporu pro smysluplnou změnu. Síť Slow Food navíc povede místní iniciativy po celé Evropě, aby dále podpořila cíle naší kampaně na co nejširší úrovni.

Na jedné straně bude naše síť v rámci celoevropské kampaně Good Food Good Farming, #VoteFutureEU, organizovat konference, debaty, návštěvy farem a mnoho dalších akcí v různých zemích EU s cílem zvýšit povědomí o výhodách udržitelných zemědělsko-potravinářských systémů a o významu hlasování pro kandidáty EU, kteří je podporují.

Na druhé straně budou organizace Slow Food Germany a Slow Food Italy vést kampaň o (často podceňovaném) dopadu obchodní politiky na evropský potravinový systém, konkrétně o potřebě zavést zrcadlová opatření a doložky do všech obchodních dohod EU pro zemědělsko-potravinářské produkty. Obě asociace Slow Food vypracovaly zprávy, které mají osvětlit rozdíly mezi produkty z EU a mimo ni prostřednictvím analýzy klíčových potravin, které jsou v jejich regionech rozšířené: hovězího masa, sóji, rýže a jablek.

„Vyzýváme jednotlivce, organizace a tvůrce strategií, aby se k nám připojili v tomto důležitém úsilí o upřednostnění dobrých, čistých a poctivých potravin v evropských volbách a povzbudili občany EU, aby šli volit,” uzavírá Messa.

Udělejme společně z potravin hlavní prioritu v Evropské unii a usilujme o budoucnost, kdy bude mít každý přístup ke kvalitním, čistým a poctivým potravinám.

Další informace o naší kampani a o tom, jak se do ní zapojit, naleznete na našem speciálním webu. https://feedthechange.slowfood.com/

pokračovat ve čtení »
21. 4. 2024 - Eva Rýznerová

Velikonoce SLOW

Milí přátelé a příznivci života v pomalém rytmu,

přejeme všem krásné prožití svátečních dnů velikonočních, ať už je trávíte s přáteli, rodinou nebo sami při meditaci,  na procházkách probouzející se přírodou nebo na dalekých cestách…

pokračovat ve čtení »
29. 3. 2024 - Blanka

Taky se stavíte již od 15.3. na Mariánském na “Velikonočních trzích”?

Kromě mnoha stánků a programu bude mít v pátek 15.3. 24 Slow Food Prague zajímavé poznávačky pro vaše děti.
Zkusí poznat zeleninu od ovoce a odpovědět jen tak na ulici pár všetečných otázek kolem jídla a přírody kolem nás.

pokračovat ve čtení »
13. 3. 2024 - Blanka