Slow Food Prague

Jezte pomalu, žijte dlouho.

Zachování poctivého přístupu k jídlu jako hodnotě je celosvětovým tématem. Hnutí Slow Food vzniklo v roce 1986 v Itálii, v roce 1989 došlo k ustanovení světové organizace.
Dnes je hnutí zastoupeno již  ve 160 zemích světa a zahrnuje kolem milionu členů.

Podílejte se s námi na propojení sítě místních výrobců s rodinami a gastronomickými provozy, hledejte s námi přímé a alternativní způsoby, jak dostat potraviny od malých výrobců k odběrateli.

Úkol hnutí Slow Food

Obrátit pozornost ke kultuře stolování, chránit a vychutnávat místní produkty, které by mohly být odsouzeny k zániku na úkor mezinárodní standardizace potravinářských výrobků a rychle se rozvíjející “kultury Fast Food”. Členové hnutí prosazují místní produkty, domácí odrůdy plodin a upozorňují na dávno zapomenuté recepty.

Slow Food a Česká Republika

V ČR vzniklo první Convivium SF v roce 2000. Jeho základní orientace byla zaměřená především na enologii. Členy byly především cizinci žijící v ČR a dorozumívacím jazykem byla angličtina. Obnovená organizace Slow Food Prague mluví česky a klade si za úkol respektovat hlavní záměry mezinárodního hnutí Slow Food především v těchto oblastech:

  • Podporovat a prosazovat konzumaci domácích potravinářských produktů.
  • Prostřednictvím přednáškové činnosti seznamovat veřejnost s historií a chutěmi české i mezinárodní gastronomie.
  • Organizovat odborné semináře a degustace v ČR i v zahraničí.
  • Poskytovat informace o možnostech účasti na zahraničních akcích SF.
  • Spolupracovat s regiony při podpoře lokální kvalitní gastronomie a cestovního ruchu.
  • Vybírat a podporovat dobré, čisté a poctivé potravinářské výrobky.
  • Podporovat společné stolování, jako formu společného setkání v rodině, komunitě, i společností mezinárodní úrovně.

Slow Food a děti

I děti mají nárok poznat kulturu stolování s pestrou nabídkou lokálních a sezonních specialit vycházejících ze zemědělských tradic minulých generací.
Našimi osvětovými aktivitami a projekty určenými dětem a jejich rodičům podporujeme vztah k jídlu jako hodnotě, nikoli jako ke zboží.

Máte-li zájem přímo se s námi podílet na akcích pro děti nebo jste-li kuchaři s láskou k práci s dětmi, přidejte se do našeho týmu v některém z projektů.
Rádi vás uvítáme!

Kontakt: blanka@slowfood.cz