Projekty

Spolupráce na projektech

Máme to na talíři a není nám to jedno

Jak vytvořit systém školního stravování, který splňuje představy všech zúčastněných?

Jak dostat denně na talíře dětí výživově hodnotné pokrmy?

Jaká kritéria musí být naplněna, abychom školní stravování mohli označit za kvalitní?

A jak takový systém udržet v praxi?

​Odpovědi a jasná řešení nabízí společný projekt Státního zdravotního ústavu, Českého Gastronomického Institutu a Kulinářského umění, do kterého je nyní zapojeno 16 českých škol.

Slow Food Prague je partnerem projektu.


Europe for Citizens


Úspěšně jsme spolu s ostatními EU státy zakončili evropský projekt Europe for Citizens, o jehož realizaci jsme psali v minulých příspěvcích.

Evropské fondy – jejich realizace

European Voices Challenging Euroskepticism je projekt sítě měst financovaný Evropskou komisí prostřednictvím programu Europe for Citizens Programme „Evropa pro občany“.

Obec Rois spolu s 27 partnery ze všech členských států EU uspořádala ve dnech 2-4/11/21  konference, kulaté stoly, diskuse a workshopy k debatě o Evropské unii a vzestupu euroskepticismu.

 

Náš spolek Slow Food Prague je zapojený do projektu Evropa pro občany.


Tento projekt je podporován z  finančních prostředků EU. Účastní se jej zástupci všech 27 států EU a bude probíhat ve čtyřech evropských  městech.


V listopadu
proběhla ve městě ROIS první etapa, účastnilo se jí 50 zástupců.

Program zahrnoval příspěvky reprezentantů evropských struktur, univerzit a zástupců města Rois i celého regionu.

Hostitel první části čtyřdílného evropského projektu European Voices Challenging Euroskepticism byl starosta města Rois pan Ramón Tojo, který přednesl zahajovací řeč o celém projektu.

Program některých přednášek a diskusí:

Euroskepticismus, příčiny a důsledky

  • Dialog o výzvách a realitě Evropské unie
  • Výzvy pro Evropskou unii v podání profesorky Pilar Freire Esparis z Univerzita v Santiagu
  • Občané a jejich aktivní účast

Současnost a budoucnost EU

  • Solidarita v časech krize – Fundación Paideia
  • Jaké příležitosti poskytuje EU – Europe Direct A Coruña
  • Programy k poznání benefitů demokratických institucí a jejich úloha v lokální, regionální, národní a mezinárodní úrovni – Eva Lorenzo, zástupce pro EU relations Fundación Galicia Europa
  • Genderová rovnost mezi mladými lidmi v Evropě – Expertka na rovnost Lucia Carbolleira
  • Dále návštěva na ředitelství multinacionální firmy CORTIZO s přednáškou: Co pro podnik znamená společný trh EU?

Do programu kulturních a tematických aktivit patřila i návštěva poutního města Santiaga di Compostella s jeho kulturními památkami a komentovaná prohlídka jeho radnice.


Soluň hostila účastníky projektu Europe for citizens

Poslední část evropského projektu EUROPE FOR CITIZENS, kterého jsme se účastnili s ostatními partnery z 27 zemí EU, se uskutečnila v květnu v řecké Soluni.

Díky organizátorům ze španělského města Rois proběhly workshopy a konference tohoto projektu úspěšně v těchto zemích EU: Španělsko, Malta, Maďarsko a Řecko.