Slow komunita

Slow Food International

Slow Food je světová síť místních komunit založená v roce 1989, která bojuje proti zániku lokálních kultur a tradic spojených s jídlem a působí proti vzestupu kultury rychlého stravování, tzv. “fast food”. Od svého založení se Slow Food rozrostlo na celosvětové hnutí, do něhož se zapojily miliony lidí ve více než 160 zemích. 

Komunity Slow Food v ČR