Pojďte na výlet s MČ Praha 4

Pojďte s MČ Praha 4 na výlet do Břevnovského klášterního pivovaru.

Akce je určená obyvatelům Prahy 4.

Registrace na: Anna.Chvalova@praha4.cz

Sraz 21. 5. v 16.45 před vchodem.

| 11. 5. 2024 | Eva Rýznerová