SOUTĚŽ o Dobrý tuzemský potravinářský výrobek „Česká chuťovka“ SLOW FOOD 2010

Ve všech státech jsou obyvatelé hrdí na své gastronomické speciality, tradiční výrobky dobré kvality. Toto je i posláním mezinárodní organizace Slow Food, která vznikla před 21 lety jako protipól celosvětově se šířícím fastfoodovým jídelnám a zrychlenému způsobu života a dnes se mimo jiné soustřeďuje na  podporu kvalitní  gastronomie především domácího původu,výrobky  tradiční ch receptur a speciality vyráběné z místních surovin.

Slow Food®Prague  pokračuje druhým ročníkem soutěže v oceňování kvalitních a poctivých tuzemských potravin. „V žádném případě nechceme vytvářet konkurenci regionálním soutěžím či festivalům. Podstata naší akce je dialog se spotřebitelem, zviditelnění dobrých domácích potravin pocházejících z jakéhokoli místa  České republiky. Vyhodnocení provede odborná porota sestávající ze zástupců různých  odvětví potravinářského průmyslu, ale i odborného školství, veterinární správy atd, která se účastní zcela nestranně hodnocení přihlášených výrobků.  Není  to tedy správné marketingové heslo, co má přesvědčit porotu o vítězném výrobku, ale pouze a jedině jeho kvalita a původnost“ sdělila Blanka Turturro, předsedkyně pražské pobočky organizace Slow Food.

DOBRÝ, ČISTÝ, POCTIVÝ A Z TUZEMSKÝCH SUROVIN

Kritéria, které přihlášené výrobky musí splňovat, lze  stručně charakterizovat třemi slovy: dobrý, čistý a fair. Znamená to, že výrobek musí být dobrý, tedy mít odpovídající chuť. Dále musí být čistý, tj. vyroben  bez přidaných látek škodících lidskému zdraví v souladu s životním prostředím. Třetím charakteristickým rysem je, že bude fair, tzn. že za něj spotřebitel zaplatí výrobci  spravedlivou cenu. Důležité při posuzování toho, odpovídá-li výrobek kriteriím výrobků Slow Food pro zařazení do soutěže Slow Food® Prague 2010, bude i původ. Přihlašovaný výrobek je od českého výrobce a obsahuje převahu českých surovin.

TO NEJLEPŠÍ JE TŘEBA HLEDAT

„Snahou naší soutěže je upozornit spotřebitele na kvalitní výrobky, které nemají věhlasné mezinárodní jméno a mnohdy zůstávají v regionech. Díky této akci mohou dostat i výrobky malých firem a rodinných výroben svou šanci a představit se širší veřejnosti,“ zopakovala Turturro., neboť ani v době největší krize lidé nechtějí vyhazovat peníze za levné marketingové potraviny, přeplněné chemickými náhražkami. Jedná se často o pirátské napodobeniny kvalitních výrobků, které svým parazitováním na tradičních jménech či recepturách systematicky ničí dobrou pověst českého potravinářství.

Přihlášku na soutěž naleznete na localhost/slowfood

Slow Food® Prague
Pasteurova 6
14200 Praha 4

TISKOVÁ ZPRÁVA: SOUTĚŽ VÝROBCŮ POTRAVIN

 Dobrý tuzemský potravinářský výrobek

 “Česká chuťovka” SLOW FOOD 2010

 

Ve dnech 16. až 19. září 2010 proběhne v Praze na pražské Kampě veletrh Česká chuťovka 2010. Součástí této akce, oslavující chuť tradičních českých potravin, je také soutěž výrobců potravin s názvem Dobrý potravinářský výrobek “Česká chuťovka” SLOW FOOD 2010.

Je to již druhý ročník kvalitativní potravinářské soutěže pod křídly aktivit Slow Food. 

Hodnocení výrobků a jejich kvality bude probíhat pod odborným dohledem Výzkumného ústavu potravinářského v Praze, který je i odborným garantem soutěže. Přihlášené výrobky bude posuzovat jedenáctičlenná odborná porota z řad vrcholových odborníků na kvalitu potravin a potravinářského zbožíznalství naší země.

 Soutěžit se bude v následujících komoditních kategoriích:

– cereální výrobky,

– mléčné výrobky,

– masné výrobky,

– výrobky z rybího masa,

– ovocné a zeleninové výrobky,

– nápoje nealkoholické,

– pivo, víno, lihoviny a destiláty,

– ostatní potravinářské výrobky.

 Vítězné, ale i jinak oceněné výrobky, budou vyhlášeny dne 16. září 2010 při zahájení veletrhu “Česká chuťovka 2010” na pražské Kampě, také za účasti tisku a dalších celostátních médií. Zde se prakticky spojí oba názvy pro soutěž i veletrh “Česká chuťovka” v jeden. Pořadatelé veletrhu i soutěže věří, že stojí na začátku pomoci lidem, kteří touží po kvalitních a chutných potravinách – a to výhradně z české provenience. A že jim je budou umět výrobci nabídnout.

Pořadatelé:  SLOW FOOD® Prague a SYMPEX s.r.o.

V Praze dne 15. července 2010

| 24. 7. 2010 | Blanka